Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny

4 lata temu

Witam wszystkich. Gdy zachorowałem to szukałem informacji tego typu. 

Skrót informacji na temat  dodatku pielęgnacyjnego  lub zasiłku  pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Inny jest organ ustalający prawo do tych świadczeń i ich płatnik. Uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny – wypłacany przez ZUS należy się

Osobie uprawnionej   do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia ( druk  N 9 ) wystawiony nie wczesnej niż miesiąc przed złożeniem i pozostałą dokumentacją medyczną..

Wniosek można złożyć: osobiście lub przez w  ZUS. Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny powinna  zatem udowodnić, że ze względu na stan jej zdrowia musi się nią opiekować inna osoba. Opieka ta polega także na pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny w kwocie około 209 zł na miesiąc przysługuje w okresie uznania za niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje: osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności .

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł na miesiąc przysługuje w okresie ważności orzeczenia.

Dodatkowo osoba z niepełnosprawnością  znaczną ma uprawnienia do wielu zniżek wraz z opiekunem

6 odpowiedzi:
 • 4 lata temu

  Henryku dzięki za przypomnienie zawsze mam z tym problem by te informacje znaleźć w necie ,a gro osób pyta .☺

  Piszcie jeszcze o aktualnościach co komu się należy ,mają być jakieś zmiany w przyznawaniu stopni niepełnosprawności i w rentach wiecie coś może ?

 • 3 lata temu

  Czy są jakieś środki na refundacje kosztów dojazdu na chemioterapię?

 • 3 lata temu

  Zocha ☺witaj tak jest taka możliwość .

  Poczytaj tutaj ☺

  http://podatki.gazetaprawna.pl...

 • 3 lata temu

  Super! Dzięki Sierotka!

 • 3 lata temu

  Miło mi Zocha☺ ze mogę się na coś przydać .Warto by osoba chora wystąpiła o przywileje takie jak :stopień niepełnosprawności a taki uzyskany albo z ZUS ,albo z Innych instytucji ,jeśli nawet  nie dał by świadczeń pieniężnych ,to jest masa innych przywilejów ,zniżki na przejazdy środkami lokomocji ,zniżki na abonament tv i wiele innych .Korzystajcie pytajcie się tutaj i gdzie się da nie trzeba opuszczać trzeba walczyc o swoje ☺

 • 8 dni temu
  Bardzo przydatne infoo!!


Zaloguj się lub Zarejestruj, żeby odpowiedzieć lub dodać nowy temat